Porselen Diş Kaplama | Tek Diş & Köprü Protez | Ankara Diş Sincan - Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği Sincan

İçeriğe git
PORSELEN DİŞ KAPLAMA PROTEZİ
Porselen Diş Kaplama Nedir?
Porselen diş kaplama;
bir çeşit kron diş kaplamasıdır.

Kron; dişin ağız içinde gördüğümüz diş yüzeyidir.

Diş Protezi Tedavisi uygulamaları esnasında yapay diş oluşturulurken, çeşitli materyaller aracılığı ile doğal diş dokusu taklit edilir. Porselen, suni diş imitasyon malzemeleri arasında diş yüzeyi/kronunu kaplamak için en sık kullanılan seramik yapma diş materyalidir.

Porselen diş kaplama, kalıcı bir diş tedavisidir. Yâni bu kaplama diş protezi ağzınızın içinde uzun yıllar boyunca sizin bir parçanız olarak kalacaktır. Dolayısı ile bu tedaviyi en yetkin ve profesyonel ellerden almanız elzemdir.
Porselen Diş Kaplama Protezinin Özellikleri Nelerdir?Porselen Diş Kaplamalarına Neden İhtiyaç Duyulur?
Genelde düşünülenin aksine, porselen diş kaplamaları sadece estetik amaçlarla daha güzel bir gülüş elde etmek için kullanılmazlar. Elbetteki en sık kullanım sebepleri dişlerin yüz görünümünde sahip oldukları önemli pay nedeniyle kişinin görünümü üzerinde yaratacakları değişimdir. Ancak topluca sayacak olursak :  

Porselen Diş Kaplaması Kullanma Sebepleri :
  • Zayıf dişleri korumak. Özellikle diş çürümesine karşı dış etkenlere direnç hususunda zaafiyet sergileyen dişlerin porselen diş kaplaması ile koruma altına alınması, dişlerin kırılması - çatlaması riskine karşı muhafazasını temin eder.
  • Halihazırda kırılmış veya ileri derecede aşınmış bir dişin restorasyonu.
  • Büyük bir dolgu ile doldurularak çok fazla orijinal diş dokusu kalmamış bir dişin sarılarak desteklenmesi. (Bakınız : Tek Diş Kaplama - Tek Diş Kron Kaplama Protezi)
  • Diş Köprü Tedavi'sine destek olarak yerinde tutmak için. (Bakınız : Köprü Diş Kron Kaplama Protezi)
  • Bozuk şekilli veya aşırı renk sıkıntısı olan bir dişi kamufle etmek için
  • Dental İmplant Köprü Diş Tedavisi kron kaplaması olarak.
  • Diş Kanal Tedavisi yapılmış bir dişin bütünlüğünü korumak amacıyla.
  • Dolgu Tedavisi malzemesi olarak porselen kaplama; inley-onley dolgular.

Porselen Diş Kaplamaları Hangi Maddelerden Üretilir?
Tam metal diş kaplamaları, metal destekli porselen diş kaplaması, zirkon destekli porselen diş kaplaması ve full-tam seramik/porselen diş kaplaması olacak şekilde, diş hekimliğinde sık kullanılan 4 temel çeşit diş yüzeyi/kron kaplama malzemesi kombinasyonu saymıştık. Bunların her birinin kendine özgü değişen oranlarda sağlamlık, fiyat ve estetik görünüm avantaj / dezavantajları mevcuttur.Porselen Diş Kaplaması = Porselen Kron Kaplaması ; diye kastettiğimiz, bunlardan metal destekli porselen diş kaplaması olan versiyonudur. Diş kaplamasının ağız içerisine bakan çiğneme yüzeyini oluşturan Porselen Katmanı seramik alaşımları kullanılarak üretilirken, altındaki diş yüzeyini sararak diş aracılığı ile kemik yüzeyine tutunma ve ağız içinde sabit kalmasını sağlayan (Bakınız : Sabit Protezler) Metal Katmanı;  büyük oranda krom veya berilyum ile nikel ve kobalt içererir. Bu diş alaşımlarına dahil edilebilecek diğer elementler arasında tungsten, manganez, demir, silikon, karbon ve molibden bulunur. Metal katman; alaşım hâline getirilerek gerekli dirayetin kazandırıldığı çeşitli alt metallerin bileşiminden oluşturulur. Bu kronlar değersiz, yarı değerli veya yüksek değerli metallerden yapılmış olabilir.Tercih edilen kombinasyonlarda oranları farklılık göstermek üzere; tam bileşimi üreticisine bağlıdır.


Kısaca bilinen şekli ile Zirkon kaplama denen diş kaplaması çeşidi de aslında bir porselen kaplamadır ancak metal destekli olmak yerine diş yüzeyini saracak destek kısmı zirkonyum metalinden oluşturulmuştur. Zirkon Kaplama Diş sayfamızda konu ile ilgili detayları incelemek isterseniz tıklayınız --->Kısmi Porselen Kaplama Türleri Nelerdir?
Parsiyel Porselen Diş Kaplamaları ;
farklı grup diş tedavileri içine girse de, aslında hepsi özünde porselen kullanımı temelli tedaviler olduğundan burada konu bütünlüğü açısından en azından isimlerinin geçirilmesi uygundur. Kendilerine özel sayfalarında daha detaylı inceleneceklerdir.


İnley bir çeşit Porselen dolgudur, Dolgu Tedavisi Sayfasında anlatılmıştır.
İnley'in büyük kardeşi, kaplama olarak nitelendirilebilecek ara bir formdur ve Onley Porselen kaplama ( Benzer şekilde; Üç Çeyrek Porselen Kaplama = 3/4 Crown) olarak isimlendirilir. Klasik Kron Porselen Kaplama bütün dişin dış yüzeyini sararken, Onley porselen kaplamada mümkün olduğunca dişin sadece hasar görmüş kısımları kapatılarak geri kalan diş yüzeyini korunması sağlanır. Aynı zamanda, porselen kullanımının vereceği estetik görünümden de ödün verilmemesi amaçlanır.
PORSELEN DİŞ KAPLAMASININ YAPIM AŞAMALARI NELERDİR?

Porselen Diş Kaplaması Yapılması;
ihtiyaç sebebine göre farklılık gösterebilen yapım aşamaları içerir. Hangi yolun izleneceği yapılacak muayene ve tetkiklerle netleşir. Diş Filmi ve gerekiyorsa akabinde çekilecek Panoramik Röntgen ile mevcut patolojinin diş kökü ile alakası araştırılır. Kanal tedavisi gerekliliği değerlendirilir.

Hasarlı bir dişe porselen kaplama yaparken;
ve benzeri hallerde; porselen kaplama yapılması öncesinde kanal tedavisi yapmak uygun görülür.

İlk Diş Kaplama Yapım Aşaması; doğal diş kronunun kaplamaya uygun hâle getirilmesidir.

Üzerine kaplama yapılacak diş, önce üst ve yan kısımlarından traşlanır. Bu eylemin sebebi, porselen kron kaplama materyaline ağız içerisinde uyumlanacağı yeri açmaktır. Doğal dişin ne kadarının hangi miktarlarda kesilmesinin gerektiği tamamen uygulanacak kron kaplama'nın şekline ve cinsine bağlıdır. Misal; tam metal kronlar, porselen kaplama kron kaplamalarına göre çok daha incedir, çünkü tek katmandan oluşmalarına rağmen sağlamlık problemi yaşamazlar, ve dolayısı ile çok daha ince bir katman diş inceltilmesine lüzum duyarlar. Porselen diş kron kaplamalarının alt katmanı metal üst katmanı seramik olacak şekilde iki ayrı kat içerdiklerinden, daha derin bir diş inceltme işlemine ihtiyaç duyarlar.

Eğer travma veya çürük nedeniyle hasarlanmış dişte çok fazla kayıp var ve var olan kısmı kron kaplama materyalini taşımaya müsait değil ise, bu sefer dişin uygun şekle getirilmesi için dolgu materyalleri ile hacimlendirilmesi gerekir.

İkinci Aşama; Ağız İçi ve Dişlerin Ölçüsünün Alınması :

Dişin uygulanacak diş kaplaması materyalinin üzerine uyumlandırılması için yeniden şekillendirilmesi bitirildiğinde, ölçü malzemesi ile ağız içerisindeki konumu ve şeklinin yapay bir kopyası oluşturulur. Ölçü malzemeleri ve uygulanması ile daha detaylı bilgi ve resimleri "Protez Diş Kaplaması Nasıl Yapılır?" konusu içerisinde bulabilirsiniz. Bu işlem sırasında, sadece porselen kron kaplaması yapılacak dişin değil, ayrıca alt-üst ve yan dişlerin yâni tüm ağız içi diş yapısının bir kopyası oluşturulur. Bunun sebebi, yapılacak yeni porselen diş protezinin ağız içi tüm yapılarla tam uyumunun sağlamaktır. Çiğneme, ısırma ve hatta konuşma esnasındaki seslerin vokalizasyonu akabinde ağızdan çıkışı sırasında bile dişlerin fonksiyoları vardır. Yapılan diş kaplamasının tüm bu sayılan ve sayılmayan işlevlerle uyumlu olması elzemdir.

Üçüncü Aşama; Diş Teknisyeni tarafından yapay diş protezinin oluşturulması : Porselen Kron Yapımı.

Alınan ölçü ve kopyalar Diş Laboratuvarına gönderilir. Laboratuvardaki Diş Teknisyeni tarafından, diş hekiminin aldığı ölçülere uygun ve istenen materyaller kullanılarak yapay bir diş kron kaplaması oluşturulur. Porselen bir yapay kron kaplamanın diş laboratuvarında üretilmesi, üç aşamada ve yaklaşık 1 hafta kadar sürmektedir. Bu bir haftanın ilk 3. günü altyapı metali gelir ve hasta ağzı içinde biçimlendirilmiş kronlarla uyumu tetkik edilir. Altyapıda problem yoksa, metalin üzerine porselen işleme yapılmış olarak bir 3 gün sonra tekrar gelir. Bu sefer yine hastamızın ağzının içerisinde porselenlerin yüksekliği, yan ve üst dişler ile uyumu değerlendirilir. Bu aşama da olumlu olarak atlatıldığında; metal+porselen kron kaplama son defa teknisyen tarafından glaze/parlatma ve pürüzlerinden arındırma işlemine tabi tutulur ve 7. gün itibari ile porselen diş kaplama protezi hastamızın ağzında uzun yıllar kullanması dileklerimizle kalıcı bir şekilde yapıştırılarak sabitlenir.

Geçici Kron Kaplama :
Hastamızın ağzında inceltimiş olan dişler açıkta dış etkilere maruz kalmasın ve çiğneme işlevini de yerine getirilebilsin diye, aynı gün içerisinde hazırlanan akrilik veya plastik kökenli geçici kron kaplama dişler takılır. Bunlar şeklen %100 estetik ve fonksiyon sağlayabilecek yapılar olmasa da, porselen kronların hazır olacağı birkaç güne kadarki süreçte hasta konforu açısından gereklidirler.Sayfa Yazım Aşamasında ...


ile
Porselen Diş Kaplama Protezi, Porselen Diş Protezleri,
konularında sormak isteyebileceğiniz ek hususlarda veya
bizzat bizden bilgi alabilirsiniz.
"SİNCAN DİŞ DOKTORU Sitesindeki bilgiler destek amaçlıdır. Diş Hekimi'nin hastasını diş hekimliği hastalıklarını teşhis için muayenesinin ve diş tedavileri uygulamalarının yerine geçmez ! "
İçeriğe dön