Sincan Estetik Diş Hekimliği Ankara - Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği Sincan

İçeriğe git
   ESTETİK DİŞ HEKİMLİĞİ  
Estetik Diş Hekimliği Nedir ? Ne değildir?
Aslında "Estetik Diş Hekimliği" tabiri ile anlatılmak istenen; "işini doğru-düzgün yapan diş hekiminin yaptığı iş" tir.

Ancak ne yazık ki "piyasa şartları(!)", başına estetik ibaresi getirmeden bir diş tedavisinden bahsetmeyi neredeyse imkansız kılmıştır.


İsminde "estetik" kelimesi geçsin ya da geçmesin; bütün diş hekimliği tedavileri uygulamalarında ulaşılması hedeflenen 2 temel amaç vardır:

         1. İşlevsel olarak efektif (yapması gereken işi yapan) bir diş yapısı oluşturmak.
         2. Oluşturulan bu yapının göze hoş gelmesi (estetik durması).

Ancak;  günümüzde kullanıldığı hâli ile "estetik" tabiri; zaten normalde  uygulanan her diş hekimliği tedavisinin içermesi gereken iki temel  şarttan biri olan "estetik"lik özelliğinin, sanki ekstradan bir şey gibi  ön plana çıkarılmasına sebep olmaktadır.


Tedavilerin başına  "estetik" kelimesi koyularak varılmaya çalışılan nokta, zaten işini iyi  yapan her diş hekiminin başlangıç noktasıdır ve özellikle vurgulanan  "estetik" konsepti pratik anlamda yapılması gerekenden daha da özel,  güzel bir iş yapıldığını ima ederek, aslında zaten her diş hekiminin  yaptığı her tedavide hedefi olan bir sonucu, sadece başında "estetik"  ibaresi olan tedavi grubuna özgülemek hatasını yaratmaktadır.

Ancak, ilk cümlelerimde de belirttiğim üzere, mevcut piyasa koşulları(!) sebebiyle başına "estetik" getirilmeden telaffuz edilemez hâle gelmiş rutin diş hekimliği tedavi grubu uygulamalarını örneklendirmek üzere yaptığım bu sayfada, bu tedavi grubundan hiç bahsetmeden geçme şansım da yok.

Dolayısı ile, toplum baskısı nedeniyle "estetik diş hekimliği tedavileri" yanlış isimlendirmeleri grubu/adı altında toplanma eğiliminde olan girişimlerin anlatıldığı sayfalara ilişkin linkleri buraya koyacağım. İlginizi çeken/aradığınız tedavinin ismi/resmi üzerine tıklayarak konu anlatımının yapıldığı sayfaya ulaşabilirsiniz :
vs... vs...

Aradığınız estetik veya değil her türlü "Diş Hekimliği Tedavileri" bilgisine;
---> "Diş Hekimliği Rehberi" linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.Kelime  olarak "estetik"; kişiden kişiye, toplumdan topluma, hekimden hekime  çok farklı anlamlara bürünebilen, tamamen rölatif bir "kavram"dır.  Sadece diş konusu ile ilgili "estetik" tanımını sorgular isek; Kimi  insan grubu için "estetik dişler"in manası, doğal görünümlü dişler iken;  diğer bir grup için bu kavram kar beyazı gibi haddinden fazla pırıl  pırıl parlayan, diğer bir grup için halk arasında tavşan diş diye tabir  edilen ön iki kesici dişin çıkıntı yaptığı, bir başkası için ön iki diş  arası boşluğun yok edildiği, diğer bir başkası için ise tam tersi,  boşluksuz duran ön iki diş arasında yapay boşluk oluşturulduğu, kimisi  için normal dişlerinin tamamen altın dişler ile değiştirildiği, başkası  için dişin üzerine ufak mücevherat parçalarının görünür şekilde monte  edildiği...dişler anlamına gelebilmektedir!


Daha pek çok örnek  ile renklendirilebilecek bu durum'un bizi götürdüğü tek mantıklı  açıklama; "estetik" kelimesinin neredeyse "kişiye özel beğeni" ile  özdeşleşmesidir. Eğer bu kişi, kendini toplumun beğenisi üzerinden  değerlendirme eğiliminde ise, bu durumda "estetik" kelimesinin manası o  kişi için; "içinde yaşadığı toplumun beğeneceği şey" olmaya  meyletmektedir.

Bir diş hekimine gelen kişinin estetik anlayışı  ne olursa olsun, iyi bir diş hekiminin birinci görevi; öncelikle  kendisine başvuran bu kişinin (ki artık bu kişi ona emanet olan  "hasta"sı olmuştur) dişlerinin doğal fonksiyonlarını (kesme, çiğneme)  yerine getirmesini sağlamaktır. Bunu yaparken de, dişlerin ikincil  olarak görev aldığı prosesleri bozmamaktır. Bu ikincil görevlere bir  örnek, konuşma sırasında kelimelerin oluşturulmasında kullanılan  akciğerden gelen havanın, ses telleri arasından geçerek temel sesleri  oluşturması akabinde, dişler ile dil'in rol aldığı "artikülasyon" ile  ince ayar yapılmasıdır. Bu uyum bozulur ise, patlayan "S"ler, peltek ve  boğuk konuşma ve daha pek çok yan etki görülebilir. Bu anlamda, "diş  estetiği" uğruna "ses estetiği"nin feda edilmesi gibi akıl almaz  zararlar oluşabilir.Sayılan bu "tıbbi zorunluluklar"ın mutlak suretle en iyi tıbbi kalitede yerine getirilmesi esnasında, ağız içerisinde oluşturulan yeni diş yapısının, müdahale edilen hastanın beğenisine uygun stilde rekonstrüksiyonu; "estetik" diye tanımlanma trendinde olan ancak "normal" diş hekimliğinin zaten temel bir kuralı olan görsel uyum prensiplerinin tatbikinden ibarettir. Ne yaptığını bilen "yetkin" her diş hekimi meslektaşımızın zaten en iyi şekilde yapmak üzere eğitimini aldığı rutin bir tıbbi girişimdir. Tabii ki, bilim ile sanat'ın kaynaştığı konulardan biri olan diş hekimliğinde; bu işi yapan kişinin tıbbi bilgi ve yeterliliği kadar; "sanatçı kişiliği" ve "tarzı", söz konusu girişimlerin görsel sonucunu etkileyen primer değişkenleri oluşturan nüanslardır.Olayın; bir kuafördeki saç modeli seçimi ya da bir terzideki "moda" giyim tarzı kreasyonu şeklinde "popülarize edilip abartılarak" sunulması son derece yanlıştır! İnsan sağlığı gibi kutsal bir konu üzerine uzmanlaşarak "diş hekimi kimliği" edinmiş bir kişinin, kendisine güvenerek başvuran ve artık "hasta"sı olan kişilerin önüne, hastanın doğal ağız yapısı ile tamamen alakasız-uyumsuz olmasına rağmen, "kusursuz" diş örneklerinin resimlerini sererek, yukarıda sadece yüzeysel olarak değindiğimiz tüm tıbbi gereklilik ve hatta tıbbi etik kurallarını hiçe saymak pahasına, "estetik" görünümlü(!) dişler yapması düşünülemez.

Her bir insanın ağız ve diş yapısı sadece kendisine özgüdür, ve o altyapı için en ideal "estetik" diş yapısı tamamen kişinin diş hekimi tarafından o kişiye özgü olacak şekilde "dizayn edilmeli" ve rekonstrüksiyonu da bu bilimsel gerçek doğrultusunda tatbik edilmelidir. Estetik diş hekimliğinin özü budur.

Bu temel sebepler ile "estetik diş" konusu, bilimsel çalışan ve hastasına gerçekten kaliteli hizmet vermeyi hedefleyen diş hekiminin, işlevsellik/görünüm arasındaki dengeyi hassasiyetle muhafaza ederek performans göstermek zorunda olduğu, oldukça "tecrübe ve beceri" gerektiren bir uzmanlıktır.

Sizler için ayrıntısı ile oluşturduğumuz rehberimizin, estetik diş hekimliği başlığı altındaki konularının hazırlanması bittiğinde, genelde bu konu başlığı altında sınıflandırılma eğiliminde olunan diğer tüm hususların detayları ve uygulama görüntüleri eşliğinde açıklamalarımızı takip edebileceksiniz.

:)
"SİNCAN DİŞ DOKTORU Sitesindeki bilgiler destek amaçlıdır. Diş Hekimi'nin hastasını diş hekimliği hastalıklarını teşhis için muayenesinin ve diş tedavileri uygulamalarının yerine geçmez ! "
İçeriğe dön