Sincan Diş Hekimi | Aysun İĞNELİ Sincan Diş Kliniği ANKARA - Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği Sincan

İçeriğe git
Sincan ve Sincan Diş Hekimliği Tarihçesi
Sincan Diş Hekimliği ve Sincan Tarihçesi :
Ankara'nın Sincan ilçesinin geçmişine dair tarihi veriler çok sınırlıdır. Var olan belgelerin sayı ve çeşitliliği tarih bilimi açısından kesin kabul edilebilecek yargılara ulaşmaya değer bulunabilecek detayda tartışmalara girmeye müsait değildir. Yöredeki Tıp biliminin geçmişi ve Sincan Diş Hekimliği tarihçesi adına veriler Cumhuriyetin ilerleyen yıllarında oluşmaya başlayan arşivlerden ibarettir. Sincan ile ilgili arşivlerden elimize ulaşan ilk resmi belge, 1892 yılının Aralık Ayının 31'inde kaydedilmiş olan, İstanbul-Bağdat tren yolunun o zamanki adı ile "Sincan Köy" ismi verilen yerleşim yerinden geçmesi ile başlar.

Belgelerden ziyade, tarihi buluntular üzerinden incelediğimizde; Sincan civarında yapılan bazı arkeolojik kazı çalışmalarında Selçuklular zamanından tarihi eserlerin elde edilmesi, 11. yüzyılda Sincan ve çevresinde yerleşim yerlerinin var olduğuna dair sağlam kanıtlar sunmaktadır. O zamanki tarihlerde değil Sincan yöresinde modern diş hekimliği, dünya tarihinde tıp hususundaki gelişmişlik durumu oldukça muallaktadır.

1926 yılından kaydedilmiş olan Devlet Demir Yolları arşivlerinde; tren yolu hattının devam ettiği satıhta 8-10 hânelik bir köy, ve hatta 10 hanelik yerde üstelik bir de cami mevcuttur şeklinde kayıt tutulduğu görülmektedir.

Cumhuriyetimizin ilk zamanlarında; 28 hâne ve 1 mescitten ibaret olduğu notu düşülen tarihlerde hâla yörede Sincan Diş hekimliği faaliyetlerine dâir bir alâmete rastlanmayan döneminleridir. Sincan'ın geçmişine dair bilinen ilk nüfus sayımı, 1935 yılında gerçekleştirilmiştir. O devirde 305 kişi olarak zaptı tutulan hâne halkından Sincan Diş Hekimi olarak çalışan olup olmadığı bilinmemektedir.

Sincan'ın bilinen modern tarihi, 1936 yılında Ankara Valiliği tarafından örnek köy olarak planlanması ile başlar. 1938 yılında Romanya'dan gelen 100 göçmen ailesinin yöre topraklarına kalıcı olarak yerleştirilmesi ile ilk büyük nüfus artışı atağı gerçekleşir. Bu gelenler göçmen topluluk içerisinde Sincan'da Diş Hekimliği hususunda faaliyet gösteren olup olmadığı bizim ulaşabildiğimiz belgelerde mevcut değildir. 1950 yılına varıldığında, Sincan nüfusunun 1258'e ulaşması, yöre halkının Romanya'dan gelen göçmenlere candan kucak açtığının en büyük kanıtıdır.

Tarih ilerledikçe, Sincan'ın İstanbul-Ankara Tren yolu ile Ankara-Beypazarı-Ayaş Devlet Karayolu üzerinde olması nedenleriyle az zamanda büyük gelişmeler gösterdiği dönemlere ulaşılır. 1956 yılında, Ankara'nın Yenimahalle İlçesine bağlı Bir Bucak Merkezi hâline dönüştürülmesi ve aynı yıl içinde de Sincan Belediyesi teşkilatı kurulması, yöre halkına günümüzdeki Sincan Resmi Diş Hekimliği hizmetlerinin temeli sayılabilecek ilk Devlet ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin bizzat yüce devletimiz nezdinde sunulmaya başlamasına vesile olmuştur.

1983.11.30 tarih ve 2963 Sayılı Yasa ile, Sincan İlçe ilan edilmiştir. Her ilçede ve her resmi devlet hizmetinde olduğu gibi, Sincan Diş Hekimliği ve diğer tababet mütehassıslıkları T.C. Sincan Kaymakamlığı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Ayrıca Ankara İl Sağlık Müdürlüğü de bu tarihlerden sonra Sincan İlçesi'nin Diş Hekimliği Hizmetlerinde ön planda rol almaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı bünyesinden koordine edilen ve denetlenen tüm tıp branşları gibi, Sincan Diş Hekimliği camiası da Sincan Özel Diş Hekimliği veya Sincan Devlet Diş Hekimliği farkı gözetmeksizin, yüce devletimizin yasama yürütme ve yargı organlarına tabidir.

Bakanlar Kurulunun 1988.03.08 tarih ve 12721/88 sayılı kararı ile Sincan Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içine alınmıştır. Günümüz itibariyle Sincan 57 mahallelik dev bir yerleşim birimine dönüşmüştür. Sincan İlçesinin Beldesi ve Köyü bulunmamaktadır.

Sincan Diş Hekimliği, günümüzde yüce devletimizin halkına verdiği Sincan Resmi Diş Hekimliği hizmetlerinin ve Sincan Özel Sektör Diş Hekimlerini oluşturan cefâkar hizmet erlerinin omuzlarında ilerlemekte, modern tıbbın getirdiği her türlü yeniliğe açık çalışkan ve zeki Türk Diş Tabiplerinin bayraktarlığını yaptığı "halka hizmet hakka hizmet" zikri Sincan semalarında yankılanmaktadır.

Kaymakamlık sayfa adresi değişecek olursa; bu yazının yazıldığı tarih/an itibari ile Kaymakamlık sayfasının ekran görüntüsü : tıklayınız :

1981 yılında Ankara'da dünyaya gözlerini açan Sincan Diş Hekimi Aysun İĞNELİ, çok küçük yaşlardan itibaren merak saldığı diş hekimliği mesleğine, 2004 yılında mezun olduğu Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi akabinde Ankara Diş Hekimleri camiasına katılarak başladı. Ailesinden gelen girişimcilik ruhununun verdiği bitmek bilmez enerjisi ile, mezun olur olmaz Ankara Özel Sektör Diş Hekimleri arasında hemen yerini aldı. İlk birkaç yılında çalışma hayatının pratikteki işleyişini görmek ve özel sektör diş hekimliğinin inceliklerini öğrenerek mesleğinde arzu ettiği tecrübeye ulaşabilmek amacı ile çeşitli semt poliklinklerinde çalıştı ve özel hastanelerde görev yaptı. Daha mezun olmadan önce hayalini kurmaya başladığı ve kavuşma planlarını yaptığı kendi özel diş kliniğinin kurulumuna yönelik girişimini yapmadan önce sabırla olgunlaşacağı dönemi bekledi. 2006 yılında artık vaktinin geldiğini hissettiğinde, o tarihe kadar Sincan yöre halkıyla gelişen samimi Doktor-Hasta ilişkisine istinaden Ankara Sincan'da Diş Hekimi olarak çalışmaya karar verdi. 15 yılı aşkın süredir bizzat işlettiği Aysun İĞNELİ Özel Sincan Diş Kliniği'ni sevgili Sincan halkının da muhabbetlerini esirgememesinin yardımı ile günden güne büyüttü ve bu günlere geldi. Diş hekimliği hizmetlerinde; özellikle İmplant Tedavisi, Diş Protez Kaplama ve Dental Cerrahi konularında yoğunlaştırmayı tercih eden Sincan Diş Hekimi Aysun İĞNELİ, Özel Sincan Diş Kliniği bünyesinde Bütün Diş Hekimliği Tedavileri hususunda 15 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Diş Hekimi Aysun İĞNELİ evli ve 3 çocuk annesidir. Kendisini sevgi ve saygı ile bağrına basmış Sincan halkına gönül vermiş bir Sincan Diş Hekimi olarak bundan sonraki çalışmalarını da emekliliğine kadar Sincan Diş Kliniğinde sürdürmeyi amaçlamaktadır.
"SİNCAN DİŞ DOKTORU Sitesindeki bilgiler destek amaçlıdır. Diş Hekimi'nin hastasını diş hekimliği hastalıklarını teşhis için muayenesinin ve diş tedavileri uygulamalarının yerine geçmez ! "
İçeriğe dön