Diş Kaplaması Çeşitleri - Kron Kaplama Cinsleri | Ankara Diş Kliniği Sincan Diş Hekimi - Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği Sincan

İçeriğe git
KRON DİŞ KAPLAMASI ÇEŞİTLERİ
Diş Kaplama Çeşitleri
Kron Diş Kaplamalar, üretimlerinin yapıldığı maddelerin çeşitlerine göre sınıflandırılabilirler.
Bu sayfa, Protez Diş yapılarında Kron Diş Kaplama çeşitlerinin, imal edildiği materyal cinsleri üzerinden gruplandırılarak; Kron Kaplama Malzemeleri ve Kron Kaplama Çeşitleri konusunda bilgi vermek üzere düzenlenmiştir.
DİŞ KRON KAPLAMA MATERYALLERİ :
MALZEMELERİNE GÖRE KRON KAPLAMALARDiş kaplamaları, temel olarak Metal Alaşımları, Porselen/Seramik Türevleri, Zirkon(Zirkonyum), Akrilik/Plastik maddelerinin birbirleriyle farklı şekillerde ve oranlarda kullanıldığı bileşiklerden üretilirler.

Üretildiği Maddelere Göre Kron Kaplama Çeşitleri;

Temel mantık şudur :

Protez Diş Kaplamasının üzerine yapılacağı dişin inceltilmesi işlemi gerçekleştirildiğinde, üzerinden koruma tabakası kesilerek sıyrılmış olan diş, dış etkenlere karşı göreceli olarak korunmasız hâle gelmiştir. Artık üzerinde kron/taç/mine tabakası kalmadığı için, basınca dirayet ve aşınmaya muvaffakiyet vasıflarını yitirmiştir. Bu sebeple; üzerine sert bir materyal ile hem destek hem de koruma sağlanmalıdır. Bu sert ve dayanıklı materyal, klasik diş hekimliğinde en sık kullanılan hâli ile metal (demir/çelik gibi basit ya da altın gibi değerli metal alaşımları) veya zirkonyum (zirkon minerali alaşımı) ya da seramik/porselen olarak görülür. Bu üç madde ile diş yüzeyi kaplanarak, diş korunur ve bu altta kalan ilk kaplama maddesinin üst yüzeyini oluşturacak sıradaki diğer maddeye de zemin oluşturulur.

Alt kısımda sağlanan bu sağlam zemin temeli üzerine de, yine metal veya porselen/seramik bir katman daha ilave edilir. Dikkat ederseniz, zirkon bu üst yüzeydeki çiğneme yüzeyi oluşturulmasında geleneksel olarak kullanılan bir materyal değildir! Yani zirkon diş kaplaması demek, yüzeyi zirkon ile kaplanmış diş değildir, ayrıntısını zirkon diş kaplaması sayfasında anlattığım üzere; zirkon diş alt katmanı zirkon destekli üst yüzeyi porselen kaplama diş protezidir.

Yukarıda özetlediğim temel mantık çerçevesinde, kron kaplama materyalleri kombine kullanıldığında, aşağıdaki kombinasyonlarda kron diş kaplama çeşitleri kullanıma sunulur :
Tam Metal Diş Kron Kaplama :
(Yanlış İsimlendirilmeleriyle : Gümüş Diş Kaplamaları)
Tam Metal Kron Kaplama Diş Protezleri; alt ve üst katman olarak ayrılmadan, tamamen tek parça metalden oluşmuş diş protezleridir.

Tam Metal Kron Kaplamaların Avantaj ve Dezavantajları Nelerdir?
En sağlam diş kaplama çeşidi budur ancak görünüş olarak her zaman istenen estetik standartları karşılamaz. Mecbur kalınmadıkça tercih edilmez. Mecbur kalınma sebepleri, en üst seviyede sağlamlık gerektiren diş restorasyonu durumlarında, sadece zirkon veya porselen'in sağlamlığının yetmediği, bir metalin sağlamlık + esneklik özellikleri kombinasyonunun gerekli olduğu hallerde tercih edilebilir. Böyle bir senaryo genellikle ağzın çiğneme için kullanılan dişler bölümünde normal protez diş uygulamaları ile çözülemeyeceği düşünülen anatomik diş ve çene yapısı patolojilerinde izlenir. Özetle, ağzın arka tarafında kalan ve estetik anlamda göze hoş gelmesi ihtiyacı bulunmayan çiğneme dişleri (molar dişler) kaplamalarında tercih edilebilirler. Bruksizm/Diş Gıcırdatması hastalarında önerilirler. Tam Metal Kronların diğer bir avantajı da, fiyatlarının porselen ve zirkon kron kaplamalara göre daha uygun olmasıdır.

Tam Metal Kron Kaplama'nın metali;
alaşım hâline getirilerek gerekli dirayet kazandırılmış çeşitli alt metallerin bileşiminden oluşturulur. Bu kronlar değersiz, yarı değerli veya yüksek değerli metallerden yapılmış olabilir.Tercih edilen kombinasyonlarda oranları farklılık göstermek üzere; tam bileşimi üreticisine bağlıdır.

Yüksek değerli maden kombinasyonları seçildiğinde, kaplama %60'ın üzerinde altın, platin veya paladyum olabilecek asil metal bileşimine sahip olacaktır ve bu, %40'tan fazla altın olmalıdır. (Bakınız : Altın Diş Kaplama) Bu alaşımda kalan metaller, daha az miktarda iridyum, indiyum, çinko veya renyum içeren gümüş ve bakırdan oluşabilir. Değerli Metal alaşımının rengi gümüş, beyaz veya sarı olabilir. Yarı değerli metal alaşımları veya asil-metal alaşımları en az %25 asil metal içeriğine sahiptir ve kalay, çinko, indiyum, kobalt, rutenyum veya galyum içerebilir. Yarı değerli alaşımların rengi beyaz veya gümüş olabilir.

Değerli olmayan alaşımlara bazen baz metaller denir. Bu alaşımlarda soy metal içeriği %25'ten azdır. Bazı değerli olmayan alaşımlar hiç asil metal içeriğine sahip olmayabilir ve bunun yerine büyük oranda krom veya berilyum ile nikel ve kobalt içerecektir. Bu diş alaşımlarına dahil edilebilecek diğer elementler arasında titanyum, tungsten, manganez, demir, silikon, karbon ve molibden bulunur. Kıymetsiz alaşımlar gümüş renklidir.

Gümüş Diş Kaplaması = Tam Metal Kron Kaplama

Metal Temelli ve Çelik Kronlar renkleri dolayısıyla sıklıkla Gümüş Diş Kaplama şeklinde anılabilirler. Ancak burada kastedilen, saf gümüşten yapılmış bir diş kaplaması değil, metal alaşımlarla yapılmış diş kron kaplamasıdır. Gümüş renkli parlak metalik görünümleri nedeniyle yanlış bir şekilde isimlendirilegelmişlerdir.

Gümüş diş kronları, hasarlı bir dişi kaplamak ve dişin çürümesine, enfeksiyonuna ve genel olarak zarar görmesine karşı korumak için kullanılan bir tür taç veya başlıktır. Gümüş diş kronları tipik olarak cıva, kalay, gümüş ve bakırdan oluşan amalgamdan yapılır.

Gümüş diş kronları, diğer metal bazlı, altın veya porselen kronlarla aynı şekilde işlev görür. Bununla birlikte, porselen veya reçine kaplamalarda bulunmayan gümüş ve metal bazlı kaplamaların bazı avantajları vardır.

Tam Metal Kaplamalarda Civa Kullanılır mı?
Amalgam dolgularda civa kullanılır ancak gümüş diş kaplamalarında yaygın olarak civa kullanılmaz!
Civa bazen gümüş dolgularda kullanılabilir çünkü çok yönlüdür ve etkilenen dişteki boşlukları, çatlakları ve delikleri kolaylıkla doldurabilir. Civa, dişe hafifçe bastırılabilmesi için alaşım tozu ile karıştırılır. Yerleştirilen civa çok çabuk sertleşeceği için prosedür hızlı ve zararsızdır.

Tam Metal Kaplama - Gümüş Diş Kronları; renk ve dokusundan dolayı görünüm itibariyle gümüş olarak algılanabilir ancak aslında paslanmaz çelik yapılıdır ve krom, nikel ve demir alaşım kombinasyonlarından oluşur.

Metal Destekli Porselen Diş Kron Kaplama :  Alt katmanı metal iken, üst katmanda porselen kullanılmıştır. Oldukça sağlamdır. Estetik olarak da beğenilen bir kombinasyon sunar. Ancak Zirkon Destekli Porselen Diş Kaplamalarına göre sağlamlık ve estetik anlamda daha az tercih edilir.


Zirkon Destekli Porselen Diş Kron Kaplama :Altı Zirkon üzeri Porselenden üretilmiştir. En çok rağbet edilen ve sağlamlıkta tam metal kaplama ile yarışamasa da estetik anlamda en tatminkâr edici kron diş kaplaması çeşididir. Zirkon Kaplama Diş Protezi sayfasında detayları anlatılmıştır.


Tam Porselen Seramik Diş Kron Kaplama :
(Metal Desteksiz Tam Seramik/Porselen Kron)
Alt ve üst yapısı tamamen porselen/seramik'ten oluşmuş diş kaplaması çeşididir. Kullanımı vardır ancak yaygın olarak tercih edilmemektedir. Zira ne metalin esneklik ve sağlamlığını, ne de zirkon'un estetiklik ve sağlamlığını birlikte sağlamaz.
Geçici Diş Kaplaması
(Jaket Kron Kaplama)Çoğunlukla oldukça yumuşak ve göreceli olarak dirayetsiz materyaller olan akrilik türevleri ve diğer petrokimya ürünü plastik malzemelerden üretilirler. Yirminci yüzyılın kimya devrimi öncesindeki devirlerde ister istemez eldeki şartlar dahilinde üretimlerinin ve şekillendirmelerinin kolay olması sebepleri ile tercih edilen bu diş kaplaması çeşitleri günümüzdeki hiç bir sabit kron kaplama materyali ile kıyas kabul etmeyecek derecede narin yapıları nedeniyle sadece geçici diş kaplaması olarak kullanılırlar. (Bakınız : Porselen Diş Kaplaması Yapılma Aşamaları --> Geçici Kron Kaplaması Kullanımı)

Geçici Diş Kaplamalarının Avantajları :
Çok kolay işlenebilmeleri itibari ile, birkaç saatte kullanıma hazır hâle getirilirler. Hemen hasta ağız içine uygulanabilmeleri, çok ucuz olmaları, kolaylıkla ulaşılabilir olmaları temel avantajlarıdır.
DEĞERLİ METALLERLE YAPILAN DİŞ KRON KAPLAMASI
ALTIN-GÜMÜŞ DİŞ KAPLAMASI


Altın Diş Kron Kaplama
Modern diş malzemeleri çağından önce metal, hemen hemen tüm restorasyon türlerinde önemli bir rol oynuyordu. Birçok diş hekimi, dayanıklılığı ve kullanım kolaylığı nedeniyle dolgular ve kuronlar için altın kullanmayı tercih etti. İlginç bir şekilde, altın, günümüzde hâla diş hekimliği için mevcut olan en iyi malzemelerden biri olmaya devam etmektedir. Ancak maliyet ve işçilik kalemleri ve estetik anlayışındaki modern değişimler nedeniyle ikinci planda kalmıştır.

Altın, nispeten düşük bir erime noktasına ve yüksek parlatılabilirliğe sahip, çok iyi işlenebilir bir metaldir. Bu özellikler, onu kayıp diş yapısını değiştirmek için ideal bir malzeme yapar. Erimiş altın kolayca karmaşık kalıplara akar ve diş kronları da dahil olmak üzere çeşitli şekillerde dökülmesine olanak tanır. Kuron bir kez döküldükten sonra, diş yapısına büyük uyum sağlayan yüksek parlaklıkta bir yüzeye kolayca dönüştürülebilir. Altın oldukça inert bir metaldir, yani kolay kolay kimyasal reaksiyonlara girmez ve dolayısı ile zamanla paslanmaz veya aşınma yapmaz. Diş hekimliğinde, nihai ürünün dayanıklılığını, rengini ve esnekliğini daha iyi kontrol etmek için, saf altın çeşitli diğer metallerle karıştırılarak alaşım hâlinde kullanılır.

Bugün altın, önceki on yıllara göre çok daha az kullanılmaktadır. Ancak restoratif diş tedavilerinde hâla yeri vardır. Altın, yalnızca minimum miktarda diş yapısının çıkarılması gerektiğinde diş üzerinde bir kuron oluşturmak için ideal bir malzeme olabilir. Bununla birlikte, birçok modern diş rengindeki malzeme, daha iyi estetik ve dirayet sağlarken altının niteliklerini karşılamış veya aşmıştır.

Kısacası altının diş malzemesi olarak kullanılmasında kesinlikle bir sakınca yoktur. Yine de, altının faydalarını taklit eden, ancak daha iyi estetik ve sağlamlık niteliklerine sahip birçok yeni diş hekimliği malzemesi mevcuttur.

Gümüş Diş Kron Kaplama
Metal Temelli ve Çelik Kronlar renkleri dolayısıyla sıklıkla Gümüş Diş Kaplama şeklinde anılabilirler. Ancak burada kastedilen, sadece gümüşten yapılmış bir diş kaplaması değil, metal alaşımlarla yapılmış diş kron kaplamasıdır ve bu konu sayfanın başında işlenmiştir. Tam Metal Kron Diş Kaplamaları yazısı için tıklayınız.


ile
Materyallerine göre Kaplama Diş Protezi Türleri,
Diş Kron Kaplama Malzemesi Çeşitleri,
konularında sormak isteyebileceğiniz ek hususlarda veya
bizzat bizden bilgi alabilirsiniz.
"SİNCAN DİŞ DOKTORU Sitesindeki bilgiler destek amaçlıdır. Diş Hekimi'nin hastasını diş hekimliği hastalıklarını teşhis için muayenesinin ve diş tedavileri uygulamalarının yerine geçmez ! "
İçeriğe dön