Sincan Diş Hekimi | Özel Sincan Diş Kliniği Diş Tedavileri Sigorta Anlaşmalı Kurumlarımız - Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği Sincan

İçeriğe git
ANLAŞMALI KURUMLARIMIZ

Kliniğimizde uygulamaları mevcut Diş Tedavilerinin ücretlerinin karşılanması ile ilgili karşılıklı mutabakat içerisinde bulunduğumuz kurum isimlerinin, web sitemizden sizleri bilgilendirmek amacı ile sunulması, aşağıda detaylıca isimlendirilen yasalar çerçevesinde, yetkili makamlarca "reklam" olarak nitelendirildiğinden, kliniğimizin anlaşmalı olduğu özel sigorta kuruluşları ve diş hekimliği tedavilerinde her çeşit sigorta ve güvenceler ile ilgili bilgi ihtiyacı bulunan hastalarımızın; bizzat Sincan Diş Kliniği'mize gelerek yüz yüze, ya da telefonumuz aracılığı ile bize ulaşarak bilgi edinmesini önermekten başka bir seçenek elimizde bulunmamaktadır.

Saygılarımızla.

Not : Sosyal Güvenlik Kurumları (SGK) Diş Anlaşması ile ilgili :
(SSK, Bağkur, Yeşil kart, Emekli Sandığı, kurumlarla anlaşma durumu)

Diş Hekimliği konusunda; devletimizin özel sektör ile anlaşmaya  yönelik yürürlükte bir düzenlemesi ve bu yönde bir politikası  bulunmadığından; diğer tüm özel sektör diş hekimlerinde olduğu gibi;  bizim de Emekli Sandığı, SSK, Yeşil Kart, Bağkur ve diğer devlete bağlı  sosyal güvenlik kurumları (SGK) muadillerine yönelik bir anlaşma yapmamız ne yazık ki mümkün olamamaktadır.  Bu yüzden, hiçbir özel sektör diş hekimi, SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı  diş hastalarına bakan anlaşmalı bir diş kliniği işletememekte, devlet  ile anlaşmalı SGK hastalarına bakılan özel diş muayenehanesi, diş  kliniği veya başka bir özel diş hastanesi şu an itibari ile ülkemizde  bulunmamaktadır.

Bu konudaki yasal düzenlemeler değiştiği taktirde,  şu an devletin Ağız ve Diş Tedavi Merkezleri görevini gören diş  hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezleri aracılığı ile yürütülen,  devlet sigortalı diş hastalarının tedavi hizmetlerine yönelik, bizlerin  de anlaşma yapma hakkı doğacak ve en kısa sürede tarafımızdan gerekli  girişimler yapılarak, bu hastalarımızın da kendi sigortaları  çerçevesinde hizmetlerimizden faydalanabilmeleri için gerekli protokoller işlevsel kılınacaktır.

Bu gün itibari ile  kliniğimizden SGK aracılığı ile faydalanmak isteyen devlet sigortalı  hastalarımız, ancak tedavilerinin devlet merkezlerinde yapılamaması ve  benzeri yasal durumlar dahilinde, devlet kurumundaki diş doktorlarından  özel sektör için "sevk" alınabilir ise,  Özel Sincan Diş Hekimi kliniğimizde kendilerine uygulanan diş hastalıkları tedavisinin  tarafımıza yaptıkları ücret ödemesi miktarı uyarınca, oranı devlet  tarafından belirlenen kurallar dahilindeki belirli bir yüzdesi kendi  sigortalarınca taraflarına geri ödenmek üzere düzenlenmiş var olan  devlet protokolü uygulaması üzerinden hizmetlerimizden yararlanabilirler.  Devletin yetkili birimlerinden özel sektör sincan diş hekimliğine "sevk"  alınmadığı sürece, ne yazık ki devlet sigortalı hastalarımızın Diş Tedavi Bedellerinin karşılanması konusunda bizim elimizde olan hiçbir çözüm  yolu bulunmamaktadır.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

"1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun",
"Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi",
"Ağız ve Diş sağlığı Hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik",
"Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik",
"Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik",
"4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"

ve
tüm bu muhtelif Kanun-Nizamname-Yönetmelik'lere ek olarak;

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) tarafından yukarıda sayılan yasalar çerçevesinde, özet mahiyette, doğal olarak mevcut yasalarla belirtilen hiçbir kuralı berteraf etme yetisine sahip olmayıp, sadece genel bir rehber olması amacı ile derlenen "Diş hekimlerinin her türlü iletişim ortamında yayın yapmalarına ilişkin kılavuz" içerisinde; Tababet'in "diş hekimliği" Şuabatı dahilinde San'at İcra ederek hizmet sunan biz "Ankara diş hekimleri"nin bu kurallar silsilesine uygunluğu ADO (Ankara Dişhekimleri Odası) tarafından denetlenmek üzere yetkili kılındığı "Etik Kurallar" başlığı altında toplanan maddeler (bu sayfa ile ilgili spesifik olarak: Kural 14 - web sitesinde yer verilebilecek bilgilerin mahiyetini bölümü)

uyarınca;

bir diş hekiminin kendi web sitesinde, şahsı ile ilgili verebileceği bilgiler, bu yazının ilk paragrafında sizlere sunulan 41 kelimelik cümle muhteviyatındadır. Bu cümle dışında yazılabilecek her bilgi, "reklam", "haksız rekabet" vb... nitelendirmelerle, yasalar dahilindeki suçlamalara muhattabiyetimiz ve akabinde ağır cezalara maruziyetimizi doğurabileceğinden,özgeçmiş sayfamızda, bizim hakkımızda merak etmeniz muhtemel bilgilerden başka hiçbirini veremediğimiz için, özür dileriz.

Bu detaylı açıklamanın amacı; bu websitesinde bulunan içerik ile ilgili,
bizim şahsımız veya diğer tüm diş hekimliği konuları hakkında "bilgi" arayışı içerisinde olan halkımızın
bizim sitemizin bu ihtiyacı karşılamak mevzuundaki yeterliliğini sorguladığında;
bizim cevap olarak verebileceğimiz yegane mantıklı açıklama olan, yasal sorumluluklarımızın
sitemizin muhteviyatının belirlenmesine yönelik kanun-hükümlerinden oluşan kısımlarına
kolayca ulaşmalarını sağlamaktır. Arzu edenler Sincan Diş Hekimi Camiası içinde Ankara Sincan Diş Kliniği adresimize gelerek Diş Hekimi Aysun İĞNELİ ile yüz yüze görüşüp daha detaylı bilgi alabilirler.

"SİNCAN DİŞ DOKTORU Sitesindeki bilgiler destek amaçlıdır. Diş Hekimi'nin hastasını diş hekimliği hastalıklarını teşhis için muayenesinin ve diş tedavileri uygulamalarının yerine geçmez ! "
İçeriğe dön