Sincan ORTODONTİ : DİŞ TELİ Tedavisi - Sincan Diş Kliniği Ankara - Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği Sincan

İçeriğe git
ORTODONTİ
(DİŞ TELİ TEDAVİSİ)
ORTODONTİ NEDİR?
Ortodonti'nin pratik kullanımdaki karşılığı : Diş Teli Tedavisi'dir.
Orthos = Düzgün, Odons = Diş , Latince/Yunanca kelimelerinin birleşimi ile oluşturulmuş bir tıp terimi olan Ortodonti; çene kemikleri üzerinde yerleşen dişlerin şeklî ve işlevsel muntazamlığını sağlamayı hedefleyen diş hekimliği uzmanlığının ismi olarak kullanılmaktadır.
ORTODONTİK TEDAVİLER NE ZAMAN UYGULANIR?


ORTODONTİK TEDAVİLERİN UYGULANMA NEDENLERİ NELERDİR?

Ortodontik tedaviler, diş ve çene düzensizliklerini düzeltmek amacıyla uygulanır.

Ortodontik tedavilerin endikasyonları şunlardır:

   Diş Sıkışıklığı:
Dişlerin birbirine çok yakın olduğu ve düzensiz sıralandığı durumlarda ortodontik tedavi uygulanır. Sıkışıklık, dişlerin düzgün temizlenememesine ve periodontal hastalıklara yol açabilir.

   Diastema (Diş Aralıkları):
Dişler arasında geniş boşluklar olması durumunda ortodontik tedavi ile dişler arasındaki boşluklar kapatılabilir.

   Anterior Crossbite (Ön Çapraz Kapanış):
Üst ön dişlerin alt ön dişlerin arkasında kapanması durumunda ortodontik tedavi gereklidir.

   Posterior Crossbite (Arka Çapraz Kapanış):
Üst ve alt çene dişlerinin doğru kapanış pozisyonuna göre ters bir ilişki içinde olduğu durumlarda ortodontik tedavi uygulanır.

   Aşırı Diş Üst Üste Gelmesi (Deep Bite):
Üst ön dişlerin, alt ön dişleri fazla örtmesi durumunda ortodontik tedavi ile bu sorun düzeltilir.

   Açık Kapanış (Open Bite):
Üst ve alt dişlerin birbirine temas etmediği durumlarda ortodontik tedavi uygulanır.

   Prognati ve Retrognati:
Alt veya üst çenenin önde ya da geride olması durumunda ortodontik tedavi ile çene pozisyonları düzeltilir.

   Diş Kayıpları:
Diş kayıpları sonrasında oluşan boşlukların doldurulması ve çevredeki dişlerin yer değiştirmesini önlemek için ortodontik tedavi uygulanır.

   İmplant veya Köprü Planlaması:
Diş eksikliklerinin restorasyonunda implant veya köprü uygulamalarından önce, dişlerin doğru pozisyonda olması için ortodontik tedavi gerekebilir.

   Fonksiyonel ve Yüz Estetiği Problemleri:
Diş ve çene düzensizlikleri nedeniyle oluşan fonksiyonel problemler (çiğneme, konuşma ve yutma zorlukları) ve yüz estetiği problemleri için ortodontik tedavi uygulanır.

   Temporomandibular Eklem Problemleri:
Bazı durumlarda, çene ilişkisindeki sorunlar temporomandibular eklem problemlerine yol açabilir. Bu durumda, ortodontik tedaviyle çene pozisyonu düzeltilerek sorun giderilebilir.

   Asimetrik Yüz ve Çene Yapısı:
Asimetrik yüz ve çene yapısı durumlarında, ortodontik tedavi ile simetri sağlanarak estetik ve işlevsel problemler düzeltilir.

   İnterseptif Ortodonti:
Gelişim çağındaki çocuklarda, diş ve çene düzensizliklerinin erken dönemde teşhis edilip önlenmesi ve düzeltilmesi amaçlanır. İnterseptif ortodonti, kalıcı dişlerin sürmesini düzgün bir şekilde yönlendirir ve genellikle daha sonraki ortodontik tedavilere olan ihtiyacı azaltır.

   İmpakte Dişler:
Normal sürme sürecinde süremeyen ve çene kemiği içinde kalan dişlerin ortaya çıkarılması için ortodontik tedavi uygulanabilir. Bu durum, genellikle gömülü veya impakte üçüncü azı dişleri (20 yaş dişleri) ve köpek dişleri için geçerlidir.

   Dil Yutkunma Bozukluğu:
Dil yutkunma bozukluğu, diş ve çene düzensizliklerine yol açabilir. Bu durumda, ortodontik tedavi ile diş ve çene pozisyonları düzeltilirken, dil terapisi de uygulanarak yutkunma işlevi düzeltilir.

   Orto-perio Tedaviler:
Periodontal hastalıkların neden olduğu diş kayıpları ve dişeti çekilmeleri durumunda, ortodontik tedavi ile diş ve çene düzensizlikleri düzeltilir. Bu tedaviler, periodontal tedavi ile birlikte uygulanarak daha başarılı sonuçlar elde edilir.

   Diş Eksikliği Nedeniyle Oluşan Mekanik Stresler:
Diş eksikliği nedeniyle çevredeki dişler üzerinde mekanik stres artışı ve sürtünme oluşabilir. Ortodontik tedavi ile bu streslerin azaltılması ve dişlerin doğru konumlandırılması amaçlanır.

   Konjenital Anomaliler:
Lipler, damaklar ve yüz yapısında doğuştan gelen anomalilerin neden olduğu diş ve çene düzensizliklerinin düzeltilmesi için ortodontik tedavi uygulanabilir. Bu durumda, ortodontik tedavi, diğer cerrahi ve konservatif tedavilerle birlikte uygulanır.

Her ne kadar bu liste temel ortodontik tedavi endikasyonlarını içerse de, her hasta ve durum farklıdır. Bu nedenle, ortodontik tedavinin gerekliliği ve süreci, her hastanın özel ihtiyaçlarına göre değerlendirilmelidir.
ORTODONTİK SORUNLARIN SINIFLANDIRILMASI


ORTODONTİK PROBLEM YARATAN ÇENE VE DİŞ RAHATSIZLIK ÇEŞİTLERİ :

Ortodontik sorunlar, çeşitli diş ve çene düzensizliklerine bağlı olarak ortaya çıkan ve estetik, fonksiyonel ve psikososyal etkileri olan durumlardır. Bu makalede, ortodontik sorunların sınıflandırılmasına, maloklüzyon tiplerine ve diş-çene düzensizliklerine odaklanacağız.

   Maloklüzyon Tipleri

Maloklüzyonlar, üst ve alt dişlerin uyumsuz kapanışı ile karakterize edilir. Diş hekimliğinde maloklüzyonlar genellikle Angle sınıflandırması ile tanımlanır:

a. Sınıf I Maloklüzyon (Nötro Oklüzyon):
Üst ve alt çene arasında doğru ilişki vardır, ancak dişlerin yerleşiminde sorunlar mevcuttur. Sıkışıklık, diastema ve dönmüş dişler bu kategoriye dahildir.

b. Sınıf II Maloklüzyon (Distal Oklüzyon):
Üst çene, alt çeneye göre ileri pozisyondadır. Bu durum iki alt tipte incelenir:

i. Sınıf II Divizyon 1: Üst ön dişler dışarı doğru eğimlidir ve aşırı diş üst üste gelmesi (deep bite) görülür.

ii. Sınıf II Divizyon 2: Üst ön dişler içeri doğru eğimlidir ve aşırı diş üst üste gelmesi (deep bite) görülür.

c. Sınıf III Maloklüzyon (Mezial Oklüzyon):
Alt çene, üst çeneye göre ileri pozisyondadır. Bu durum, alt dişlerin üst dişlerin önüne geçtiği çapraz kapanışla karakterizedir.


   Diş ve Çene Düzensizlikleri

Diş ve çene düzensizlikleri, ortodontik sorunların başlıca nedenlerindendir ve aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir:

a. Diş Sıkışıklığı:
Dişlerin birbirine çok yakın olduğu ve düzensiz sıralandığı durumdur. Sıkışıklık, dişlerin düzgün temizlenememesine ve periodontal hastalıklara yol açabilir.

b. Diastema (Diş Aralıkları):
Dişler arasında geniş boşluklar olması durumunda ortodontik tedavi ile dişler arasındaki boşluklar kapatılabilir.

c. Çapraz Kapanış:
Çene ve dişlerin yanlış hizalanması sonucu ortaya çıkan kapanış bozukluğudur. Ön ve arka çapraz kapanış olmak üzere iki türü vardır:

i. Ön Çapraz Kapanış (Anterior Crossbite):
Üst ön dişlerin, alt ön dişlerin arkasında kapanması durumunda ortodontik tedavi gereklidir.

ii. Arka Çapraz Kapanış (Posterior Crossbite):
Üst ve alt çene dişlerinin doğru kapanış pozisyonuna göre ters bir ilişki içinde olduğu durumlarda ortodontik tedavi uygulanır.

d. Aşırı Diş Üst Üste Gelmesi (Deep Bite):
Üst ön dişlerin, alt ön dişleri fazla örtmesi durumunda ortodontik tedavi ile bu sorun düzeltilir.

e. Açık Kapanış (Open Bite):
Üst ve alt dişlerin birbirine temas etmediği durumlarda ortodontik tedavi uygulanır. Açık kapanışlar, iskeletsel ya da dental nedenlerle oluşabilir.

f. Prognati ve Retrognati:
Alt veya üst çenenin önde ya da geride olması durumunda ortodontik tedavi ile çene pozisyonları düzeltilir.

g. İmpakte Dişler:
Normal sürme sürecinde süremeyen ve çene kemiği içinde kalan dişlerin ortaya çıkarılması için ortodontik tedavi uygulanabilir. Bu durum, genellikle gömülü veya impakte üçüncü azı dişleri (20 yaş dişleri) ve köpek dişleri için geçerlidir.

h. Dil Yutkunma Bozukluğu:
Dil yutkunma bozukluğu, diş ve çene düzensizliklerine yol açabilir. Bu durumda, ortodontik tedavi ile diş ve çene pozisyonları düzeltilirken, dil terapisi de uygulanarak yutkunma işlevi düzeltilir.


Ortodontik sorunlar ve düzensizlikler, bireylerin yaşam kalitesini etkileyebilir ve çeşitli sağlık problemlerine yol açabilir. Ortodontik tedaviler, bu sorunların düzeltilmesine yardımcı olarak, estetik ve fonksiyonel iyileşmeler sağlar. Bu nedenle, ortodontik sorunların erken teşhisi ve uygun tedavisi, bireylerin diş sağlığının korunması ve iyileştirilmesi açısından önemlidir.

ORTODONTİK TANI ve TEDAVİ PLANLANMASI


Ortodontide; Klinik muayene, Radyografik İncelemeler, Model Analizi, Tedavi Hedefleri :

Ortodontik tedavi, diş ve çene düzensizliklerini düzeltmek ve hastaların estetik, fonksiyonel ve psikososyal açıdan yaşam kalitesini artırmak için uygulanan bir dental disiplindir. Bu yazıda, ortodontik değerlendirme ve tanı süreci, klinik muayene, radyografik incelemeler, model analizi ve tedavi planlaması hakkında detaylı bilgi verilecektir.

   Ortodontik Değerlendirme ve Tanı

a. Klinik Muayene:
Ortodontik değerlendirme, hastanın ağız içi, yüz ve çene yapısının detaylı muayenesi ile başlar. Diş ve çene düzensizlikleri, çene eklemleri ve diş eti sağlığı gibi faktörler değerlendirilir.

b. Radyografik İncelemeler:
Klinik muayenenin ardından radyografik incelemeler, ortodontik sorunların daha detaylı analizi için kullanılır. Panoramik, sefalometrik ve periapikal röntgenler gibi görüntüleme yöntemleri, diş ve çene yapısı, kemik yoğunluğu, diş kökleri ve süreme sürecindeki dişlerin durumunu değerlendirmeye yardımcı olur.

c. Model Analizi:
Diş kalıpları alınarak hastanın ağzındaki dişlerin ve çene ilişkisinin 3 boyutlu bir modeli oluşturulur. Bu modeller, diş ve çene düzensizliklerinin incelenmesi ve tedavi planlaması için kullanılır.

   Ortodontik Tedavi Planlaması

a. Tedavi Hedefleri:
Tedavi planlaması sürecinde, ortodontist öncelikle diş ve çene düzensizliklerini düzeltecek hedefler belirler. Bu hedefler, hastanın yaşına, cinsiyetine, genel sağlık durumuna ve estetik beklentilerine göre kişiselleştirilir.

b. Tedavi Süresi ve Zamanlaması:
Ortodontik tedavinin süresi, hastanın diş ve çene düzensizliğinin şiddetine, tedavi yöntemine ve hasta işbirliğine bağlı olarak değişir. Genellikle tedavi süresi 18-24 ay arasında değişirken, bazı karmaşık vakalar 36 aya kadar sürebilir. Tedavinin zamanlaması, özellikle çocuk ve ergen hastalar için büyüme ve gelişme dönemlerine göre ayarlanır.

c. İşbirliği ve Motivasyon:
Ortodontik tedavi başarısı, hastanın tedavi sürecine uyumu ve motivasyonuyla doğrudan ilişkilidir. Ortodontist, hasta ve ailesi ile işbirliği içinde çalışarak, tedavi sürecinin düzgün ilerlemesini sağlamalıdır. Hastaların, tedavi sürecinde düzenli kontroller ve takipler, ağız hijyenine dikkat etmeleri, ortodontik cihazların uygun şekilde kullanılması ve önerilen diyet ve yaşam tarzı değişikliklerine uymaları önemlidir.

Ortodontik değerlendirme ve tedavi planlaması, diş ve çene düzensizliklerinin başarılı bir şekilde düzeltilmesi için kritik öneme sahiptir. Klinik muayene, radyografik incelemeler ve model analizi gibi tanısal araçlar, hastanın ihtiyaçlarına uygun bir tedavi planı geliştirilmesinde önemli rol oynar. Tedavi süresi ve zamanlaması, hasta işbirliği ve motivasyonu ile birlikte, ortodontik tedavi başarısının temel faktörlerindendir.
ORTODONTİK TEDAVİ YÖNTEMLERİ


Ortodontide; Sabit ve Hareketli Tedaviler, Kombine Yöntemler ve Diş Teli Olmayan Alternatifler :

Ortodontik tedaviler, diş ve çene düzensizliklerini düzeltmek için kullanılan yöntemlerdir. Bu tedaviler, hastaların estetik, fonksiyonel ve psikososyal açıdan yaşam kalitesini artırır. Bu makalede, sabit ve hareketli ortodontik tedaviler, kombine tedavi yöntemleri ve diş teli olmayan ortodontik tedaviler hakkında detaylı bilgi sunacağız.

   Sabit Ortodontik Tedaviler

a. Metal Braketler:
Geleneksel ortodontik tedavide kullanılan metal braketler, dişlerin üzerine yapıştırılan ve tellerle birleştirilen küçük metal parçalardır. Bu sistem, düzensiz dişleri düzgün bir hizada tutarak, istenilen pozisyona taşır.

b. Seramik Braketler:
Metal braketlere göre daha estetik bir seçenek olan seramik braketler, diş renginde malzemeden yapılmıştır. Bu sayede daha az dikkat çeker ve hastaların estetik kaygılarına hitap eder. Seramik braketlerin işlevselliği, metal braketlerle benzerdir.

c. Lingual Braketler:
Lingual braketler, dişlerin iç yüzeyine yapıştırılarak kullanılır ve dışarıdan görünmezler. Estetik açıdan avantajlı olan bu yöntem, özellikle yetişkin hastalar için tercih edilebilir.

   Hareketli Ortodontik Tedaviler

a. Hareketli Apareyler:
Hareketli apareyler, genellikle çocuk ve ergen hastalarda hafif ve orta şiddetteki diş ve çene düzensizliklerini düzeltmek için kullanılır. Bu cihazlar, hastanın ağzından çıkarılabilen plastik veya metal yapıda olabilir.

b. Fonksiyonel Apareyler:
Fonksiyonel apareyler, iskeletsel düzensizliklerin düzeltilmesinde kullanılır. Bu cihazlar, çene kaslarının işleyişini değiştirerek çene pozisyonunun düzeltilmesine yardımcı olur.

   Kombine Tedavi Yöntemleri

Bazı hastalar, birden fazla ortodontik yöntemin birleştirilmesine ihtiyaç duyar. Kombine tedavi yöntemleri, hem sabit hem de hareketli ortodontik cihazların kullanıldığı ve genellikle daha karmaşık diş ve çene düzensizliklerini tedavi etmek için uygulanan yöntemlerdir.

   Diş Teli Olmayan Ortodontik Tedaviler

a. Clear Aligner Teknolojisi (Invisalign gibi):
Şeffaf alignerler, özellikle estetik kaygıları olan hastalar için tercih edilen bir tedavi yöntemidir. Bu yöntemde, dişlerin üzerine takılan şeffaf, çıkarılabilir plaklar kullanılır. Plaklar, dişlerin hareketini sağlayarak düzensizliklerin düzeltilmesine yardımcı olur. Clear aligner teknolojisi, geleneksel diş tellerine göre daha konforlu ve estetik bir seçenek sunar.

b. Ortodontik Cerrahi:
Karmaşık ve şiddetli diş ve çene düzensizliklerinde, ortodontik tedaviye ek olarak cerrahi müdahale gerekebilir. Cerrahi ortodonti, iskeletsel düzensizliklerin düzeltilmesinde etkili bir yöntemdir. Bu tedavi, hastanın yaşına, cinsiyetine, genel sağlık durumuna ve diş ve çene düzensizliğinin şiddetine göre planlanır.

Ortodontik tedaviler, diş ve çene düzensizliklerini düzeltmek için çeşitli yöntemler sunar. Sabit ve hareketli ortodontik tedaviler, kombine tedavi yöntemleri ve diş teli olmayan alternatifler, hastaların estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarına göre uygulanır. Hastaların tedavi sürecinde düzenli kontroller ve takipler, ağız hijyenine dikkat etmeleri ve ortodontik cihazların uygun şekilde kullanılması, tedavi başarısını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, ortodontik tedavi sürecinde hastaların işbirliği ve motivasyonu büyük öneme sahiptir.

ORTODONTİK TEDAVİ  AKABİNDE DEĞERLENDİRME VE BAŞARI ÖLÇÜTLERİ

ideal oklüzyon, Estetik ve Foksiyonel Sonuçlar, Hastaların Memnuniyeti :

Ortodontik tedavi, diş ve çene düzensizliklerini düzeltmek için uygulanan yöntemlerle hastaların estetik, fonksiyonel ve psikososyal yaşam kalitelerini artırmayı amaçlar. Tedavi sürecinin sonunda, elde edilen sonuçların başarısını değerlendirmek ve hastaların memnuniyetini ölçmek önemlidir. Ortodontik tedavi sonrası değerlendirme ve başarı ölçütleri üzerine detaylı bilgiler aşağıda sunulmuştur.

   İdeal Oklüzyonun Sağlanması

Ortodontik tedavinin temel hedefi, ideal oklüzyonu sağlamaktır. İdeal oklüzyon, üst ve alt dişlerin uygun bir şekilde birbirine temas ettiği ve çiğneme, konuşma ve yüz estetiği açısından en uygun hale geldiği durumdur. Ortodontik tedavi sonrasında, dişlerin doğru hizalanması ve çene ilişkisinin düzeltilmesi başarı ölçütlerinden biridir.

   Estetik ve Fonksiyonel Sonuçlar

Ortodontik tedavi, hastaların estetik ve fonksiyonel ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlar. Estetik sonuçlar, dişlerin ve dudakların uyumlu ve dengeli bir görünüme kavuşmasını içerir. Fonksiyonel sonuçlar ise çiğneme, konuşma ve solunum gibi işlevlerin iyileştirilmesini kapsar. Ortodontik tedavinin başarısı, estetik ve fonksiyonel sonuçların hastanın beklentilerini ne ölçüde karşıladığına bağlıdır.

   Hastaların Memnuniyeti

Ortodontik tedavinin başarısı, hastaların memnuniyet düzeyiyle de yakından ilişkilidir. Hastaların tedavi sürecinde ve sonrasında yaşadıkları deneyimler, memnuniyet düzeylerini etkileyen önemli faktörlerdendir. Tedavi sürecinde hastaların rahatlığı, tedavi süresi, ortodontik cihazların kullanım kolaylığı ve estetik kaygıların giderilmesi gibi unsurlar, hastaların memnuniyetini artıran faktörlerdir.


Ortodontik tedavi sonrası değerlendirme ve başarı ölçütleri, ideal oklüzyonun sağlanması, estetik ve fonksiyonel sonuçlar ile hastaların memnuniyet düzeyi üzerine odaklanır. Bu ölçütlerin karşılanması, ortodontik tedavinin başarılı olduğunu gösterir ve hastaların yaşam kalitesini önemli ölçüde iyileştirir. Ortodontistler, tedavi sürecinde ve sonrasında hastaların beklentilerini dikkate alarak, başarı ölçütlerini değerlendirmeli ve uygun takip ve destek sağlamalıdır.

Ortodontik tedavi sonrasında, hastaların düzenli diş hekimi kontrolü ve uygun ağız hijyenine devam etmeleri, elde edilen sonuçların korunması açısından önemlidir. Ayrıca, ortodontistlerin önerilerine uygun şekilde, retansiyon döneminde kullanılması gereken apareylerin kullanılması, tedavinin başarısını ve kalıcılığını sağlar.

Sonuç olarak, ortodontik tedavi sonrası değerlendirme ve başarı ölçütleri, tedavinin amacına ulaşıp ulaşmadığını ve hastaların yaşam kalitesine ne ölçüde katkı sağladığını gösterir. Ortodontistler ve hastalar, bu ölçütleri göz önünde bulundurarak, tedavi sürecini ve sonuçlarını değerlendirebilir ve olası sorunları ele alarak, tedavinin başarısını ve kalıcılığını artırabilirler.


ile
ORTODONTİ (DİŞ TELİ TEDAVİSİ)
hususlarında sormak isteyebileceğiniz detaylar veya
konularında bizzat bizden bilgi alabilirsiniz.
"SİNCAN DİŞ DOKTORU Sitesindeki bilgiler destek amaçlıdır. Diş Hekimi'nin hastasını diş hekimliği hastalıklarını teşhis için muayenesinin ve diş tedavileri uygulamalarının yerine geçmez ! "
İçeriğe dön