Özgeçmiş : Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği - İmplant Protez Diş Kaplama Zirkon Porselen - Sincan, Etimesgut, Elvankent, Eryaman - Ağız ve Diş Sağlığı Özel Diş PoliKliniği - Diş Doktoru Muayenehanesi - Diş Hekimi Ankara : Aysun İĞNELİ Diş Kliniği - İmplant Protez Diş Kaplama Zirkon Porselen - Sincan, Etimesgut, Elvankent, Eryaman - Ağız ve Diş Sağlığı Özel Diş PoliKliniği - Diş Doktoru Muayenehanesi

İçeriğe git

Ana menü:

 
 
DİŞ HEKİMİ AYSUN İĞNELİ
 

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'ni bitirerek
"Diş Hekimi" ünvanı kazanan Aysun İĞNELİ,
Mezuniyet yılı olan 2004'te başladığı
Ankara diş hekimleri camiası içerisindeki çalışmalarını,
Özel diş hekimliği hizmetleri vermek üzere kurduğu,
Ankara-Sincan sınırları dahilindeki,
Diş Hekimi Aysun İĞNELİ Kliniği bünyesinde sürdürmektedir...

 
Çalışmalarında özellikle Ankara'da diş implant tedavisi ve diş protezi uygulamaları konularında yoğunlaşmayı tercih etmiştir. Ancak kendisinin hazırladığı Diş Hekimliği Rehberi konuları dahilindeki, diş hekimliğinin temel tedavi uygulamalarından olan diş dolgu tedavisi, diş kanal tedavisi, diş hekimliğinde radyolojik tanı uygulamaları, çocuk diş hekimliği (pedodonti), diş hekimliğinde cerrahi uygulamalar (20 yaş dişi çekimi) ... ve diğer Tüm Diş Hekimliği Konularında da hizmet vermektedir.. 

 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------

"1219 sayılı Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun",
"Tıbbi Deontoloji Nizamnamesi",
"Ağız ve Diş sağlığı Hizmeti sunulan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik",
"Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik",
"Ticari Reklam ve İlanlara İlişkin İlkeler ve Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik",
"4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun"

ve
tüm bu muhtelif Kanun-Nizamname-Yönetmelik'lere ek olarak;

TDB (Türk Dişhekimleri Birliği) tarafından yukarıda sayılan yasalar çerçevesinde, özet mahiyette, doğal olarak mevcut yasalarla belirtilen hiçbir kuralı berteraf etme yetisine sahip olmayıp, sadece genel bir rehber olması amacı ile derlenen "Diş hekimlerinin her türlü iletişim ortamında yayın yapmalarına ilişkin kılavuz" içerisinde; Tababet'in "diş hekimliği" Şuabatı dahilinde San'at İcra ederek hizmet sunan biz "Ankara diş hekimleri"nin bu kurallar silsilesine uygunluğu ADO (Ankara Dişhekimleri Odası) tarafından denetlenmek üzere yetkili kılındığı "Etik Kurallar" başlığı altında toplanan maddeler (bu sayfa ile ilgili spesifik olarak: Kural 14 - web sitesinde yer verilebilecek bilgilerin mahiyetini bölümü)

uyarınca;

bir diş hekiminin kendi web sitesinde, şahsı ile ilgili verebileceği bilgiler, bu yazının ilk paragrafında sizlere sunulan 41 kelimelik cümle muhteviyatındadır. Bu cümle dışında yazılabilecek her bilgi, "reklam", "haksız rekabet" vb... nitelendirmelerle, yasalar dahilindeki suçlamalara muhattabiyetimiz ve akabinde ağır cezalara maruziyetimizi doğurabileceğinden,özgeçmiş sayfamızda, bizim hakkımızda merak etmeniz muhtemel bilgilerden başka hiçbirini veremediğimiz için, özür dileriz.

Bu detaylı açıklamanın amacı; bu websitesinde bulunan içerik ile ilgili,
bizim şahsımız veya diğer tüm diş hekimliği konuları hakkında "bilgi" arayışı içerisinde olan halkımızın
bizim sitemizin bu ihtiyacı karşılamak mevzuundaki yeterliliğini sorguladığında;
bizim cevap olarak verebileceğimiz yegane mantıklı açıklama olan, yasal sorumluluklarımızın
sitemizin muhteviyatının belirlenmesine yönelik kanun-hükümlerinden oluşan kısımlarına
kolayca ulaşmalarını sağlamaktır.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANA SAYFA
Ağız ve Diş
Tedavileri Rehberi
Ulaşım &
İletişim
Diş Tedavileri
Fiyat Bilgisi
 
 
 
 
ANKARA DİŞ HEKİMLERİ ODASI'nın düzenlediği; "DİŞ HEKİMLİĞİNDE WEB SİTESİ ETİK KURALLARI" Madde.3 dahilindeki yasal uyarı :
"Site içeriğinde bulunan bilgiler destek sağlamak içindir. Hekimin hastasını tıbbi amaçla muayenesinin; teşhis ve tedavi etmesinin yerine geçmez ! "
 
 
 
 
 
 
 
İçeriğe dön | Ana menüye dön